Ευχαριστούμε για την πληρωμή. Η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε και θα αποσταλλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με την απόδειξη της αγοράς σας. Μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στη διεύθυνση www.paypal.com για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συναλλαγή.